HỒN CÂY

Cây cối hoa cỏ với tôi từ thơ ấu đến mãi mãi là cơ thể sống có linh hồn thật. Khi tôi viết truyện ngắn HỒN CÂY tôi khổ sở, khóc quá nhiều vì linh hồn cây đối thoại với tôi. Cây sồi ở Đức lừng lững sau khu nhà tôi ở là có thật.…

Cây xanh – một phần di sản đô thị

Trong đô thị – một không gian có giới hạn nhưng tập hợp nhiều yếu tố tự nhiên như sông rạch, đồi gò, rừng cây… và nhân văn như các công trình kiến trúc, cảnh quan nhân tạo… Tất cả đều liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đời sống của cư dân đô…