Dấu hiệu nhận diện các loại rau, củ ngậm thuốc “kích phọt”

  Cho rau ngậm thuốc “kích phọt” đã thành “bí quyết” chăm rau phát triển nhanh của những người nông dân lóa mắt vì lợi và những gian thương bất chấp hậu quả chỉ vì tiền. Dưới đây là những dấu hiệu nhận diện các loại rau, củ ngậm thuốc “kích phọt”: Giá đỗ: có màu trắng tinh, thân…