14 Điều Dạy Của Đức Phật

  


1/ Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình


2/ Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá


3/ Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại


4/ Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị


5/ Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình


6/ Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu


7/ Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti


8/ Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã


9/ Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng


10/ Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ


11/ Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm


12/ Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung


13/ Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết


14/ An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
St