SỐNG

Originally posted on Thanh Niên Tự Do:
?? Chẳng hiểu sao mình ít bạn. Thẳng thắn tìm hỏi Thông Minh thì được trả lời: – Ngươi đi đến đâu cũng vạch những lỗi lầm khiến người khác mặc cảm và e ngại. Thẳng Thắn giật mình và xin lời khuyên. Thông Minh lắc đầu:…