Bài diễn thuyết Chấn động Của TRUMP Khiến cả Nước mỹ Bừng Tỉnh- “Phải Tiêu Diệt Trung Quốc”

Tổng thống TRUMP quả là một nhà kinh tế học ?14 thoughts on “Bài diễn thuyết Chấn động Của TRUMP Khiến cả Nước mỹ Bừng Tỉnh- “Phải Tiêu Diệt Trung Quốc”

  1. Tựa đề một bài viết có 18 chữ; trong đó có 13 chữ viết hoa gồm có một danh từ riêng là “Trump”; có 5 chữ viết thường và trong đó cũng có 1 danh từ riêng ” …mỹ”
    Bogio.com!!!!

    Liked by 1 person

  2. Kinh tế không phải tất cả. Ổn định về chính trị- hoà bình mới là quan trọng. Và ông Trump sẽ chỉ nhắm vào kinh tế mà thôi. Phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp đồng nghĩa với những giá trị lâu bền hơn sẽ bị huỷ hoại. Cuộc chạy đua về kinh tế biết khi nào mới dừng và là đủ với con người khi giàu rồi lại muốn giàu hơn. Lòng tham là vô tận.

    Like

Đã đóng bình luận.