Bài diễn thuyết Chấn động Của TRUMP Khiến cả Nước mỹ Bừng Tỉnh- “Phải Tiêu Diệt Trung Quốc”

Tổng thống TRUMP quả là một nhà kinh tế học ?14 thoughts on “Bài diễn thuyết Chấn động Của TRUMP Khiến cả Nước mỹ Bừng Tỉnh- “Phải Tiêu Diệt Trung Quốc”

  1. Kinh tế không phải tất cả. Ổn định về chính trị- hoà bình mới là quan trọng. Và ông Trump sẽ chỉ nhắm vào kinh tế mà thôi. Phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp đồng nghĩa với những giá trị lâu bền hơn sẽ bị huỷ hoại. Cuộc chạy đua về kinh tế biết khi nào mới dừng và là đủ với con người khi giàu rồi lại muốn giàu hơn. Lòng tham là vô tận.

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.