“Chúng ta phải nói cho con cháu biết bản chất thật của quân xâm lược”

(GDVN) – “Còn nhắc tới chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, thì phải nhắc tới chiến thắng Biên giới 1979. Sự thật lịch sử ấy không thể bị lãng quên”, Tướng Thước nói. QUỐC TOẢN (THỰC HIỆN) LTS: Tiếp tục các bài viết về chủ trương đưa nội dung về các cuộc chiến tranh vệ…