Nguy cơ nằm ở chính chúng ta?

Bàn tròn với các chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Đức Thành, TS. Nguyễn Quang A, TS. Trần Ngọc Thơ về những bước thăng trầm của giới doanh nhân Việt Nam. TBKTSG: Thưa các ông, vì sao trước đây ta có những doanh nhân, những nhà tư sản dân tộc nổi tiếng như Bạch Thái…

Một khu vực bị nghi ngờ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích Tư tưởng này luôn liên quan tới cơ chế quản lý của một thời ấu trĩ- thời bao cấp. Ở thời đó, cá nhân bị xóa nhòa, thậm chí bị định kiến, chỉ có tập thể là trên hết, cộng đồng (nhà nước) là trên hết. Lý luận làm chủ…

Việt Nam sẽ mất thêm vài thế hệ

Những hiện tượng gần đây xảy ra trong hành xử nhỏ nhặt nhất của tương tác xã hội (nạn hôi của, lừa đảo, chụp giựt, côn đồ, vô cảm…) cho thấy Việt Nam còn mất ít nhất vài ba thế hệ nữa mới sản sinh một đa số văn minh và có đạo đức dân…