6 thoughts on “Na-uy đi tắm mùa Đông

    • Tư duy của những người dân ở các nước phát triển là mỗi cá nhân không có lí do gì phải xấu hổ về cơ thể của mình cả, dù đẹp hay xấu. Nếu bạn được giáo dục ở môi trường đó thì cũng sẽ có suy nghĩ tương tự thôi.
      Nudity is not porn. Porn is only for adults, nudity is for all ages.

      Like

Đã đóng bình luận.