Khi cái thùng nứt cũng biết… xấu hổ

Tác giả: Minh Phước VA : Khi cái thùng nứt cũng biết xấu hổ, còn lương tâm, phẩm cách con người có khi nứt… toác thì lại chả là “cái đinh gỉ gì”. Vì người nọ nhìn người kia mà… tham. Vì “cả làng nứt toác có mình em đâu” Con người không ai hoàn…