Nhật Bản: Những điều giản dị thường ngày của một xã hội luôn “nghĩ cho người khác trước”

Một môi trường tốt, nơi con người tuân thủ pháp luật, tôn trọng người khác và có tính tự giác cao sẽ tạo ra những con người tốt. Đó có lẽ là điều mà chúng ta rất đáng suy ngẫm, không chỉ cho chính bản thân chúng ta mà còn cho mọi người khác xung quanh…

Khi cái thùng nứt cũng biết… xấu hổ

Tác giả: Minh Phước VA : Khi cái thùng nứt cũng biết xấu hổ, còn lương tâm, phẩm cách con người có khi nứt… toác thì lại chả là “cái đinh gỉ gì”. Vì người nọ nhìn người kia mà… tham. Vì “cả làng nứt toác có mình em đâu” Con người không ai hoàn…