Người biết sống !

Sống lâu và sống đẹp thì ai cũng thích, nhưng làm thế nào để có được cuộc sống ấy? Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng một trong những điều sau đây: – Giữ tâm bình thản, trước những biến động của cuộc sống. – Đừng khởi tâm sân hận…