Đàn bà, “tham phí” và vùng cấm

Tác giả: Kỳ Duyên (bản gốc) Liệu nước Việt có vượt được … vũ môn trong công cuộc thử thách đã khơi dậy- chống tham nhũng? “Siêu lừa” Huyền Như I- Khi vụ án xử anh em nhà họ Dương vừa lắng xuống, là lúc vụ án xử Huỳnh Thị Huyền Như (36 tuổi), nguyên…