img_9422

Lũ độc ác, chúng lại có chiêu mới tẩm thịt nữa đây này – giết người chứ chẳng chơi

Bức xúc quá mọi người ạ, tôi không hiểu tại sao bọn bất lương này lại có thể làm vậy với dân mình, dù cũng là người Việt với nhau. Nói Tàu ác chứ tôi thấy người Việt mình còn ác hơn cả. Mới đây không lâu, lực lượng chức nặng ở tỉnh Hậu Giang…