Khiếm khuyết về trí não hay khả năng học tập, vì sao những người như Einstein và Hemingway có thể thay đổi thế giới?

Tài hay đi đôi với tật. Câu nói này không chỉ là nghĩa bóng ám chỉ đạo đức của người có tài, mà thực sự còn chỉ ra một vấn đề là rất nhiều thiên tài nhưng lại bị khiếm khuyết thể chất, thậm chí cả trí não. Ví dụ điển hình có thể thấy…

Tính pháp lý bản cam kết của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung với xã Đồng Tâm

Dư luận đang bàn tán về cam kết của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung “không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm” chứ không cam kết là “không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất cứ người dân xã Đồng Tâm nào trong…

Tham nhũng tại ai?

Giờ ở Việt Nam đi đâu cũng thấy tham nhũng, đi đâu cũng thấy tiêu cực cả. Không nơi nào mà không có, chỉ có ít hay nhiều thôi. Đúng là tham nhũng cũng như điệu nhảy, cần 2 người thì mới nhảy được. Người đưa hối lộ và người nhận hối lộ đều như…