Dự luật An ninh mạng: Ai dám chắc tham nhũng quyền lực không phát sinh?

‘Biết đâu sẽ tạo điều kiện cho sự lạm quyền về xâm phạm tự do cá nhân, là môi trường tạo ra các giấy phép con lại có điều kiện sinh sôi nhũng nhiễu? Ai dám chắc tham nhũng quyền lực sẽ không phát sinh trong một điều kiện hợp pháp của Luật an ninh…

KHÔNG 99 NĂM. KHÔNG 70 NĂM. KHÔNG ĐẶC KHU. ĐỪNG TẠO CƠ HỘI CHO KẺ THÙ XÂM CHIẾM ĐẤT ĐAI CỦA TỔ TIÊN MỘT CÁCH HỢP PHÁP

Bài hay nên đọc Của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu KHÔNG 99 NĂM. KHÔNG 70 NĂM. KHÔNG ĐẶC KHU. ĐỪNG TẠO CƠ HỘI CHO KẺ THÙ XÂM CHIẾM ĐẤT ĐAI CỦA TỔ TIÊN MỘT CÁCH HỢP PHÁP I. ÁT CHỦ BÀI ĐÃ BỊ LẬT TẨY Đến bây giờ thì át chủ bài đã bị lật…

NGUY !

Tôi không tham gia biểu tình, có lẽ, hoà với đám đông không phù hợp tính cách của Tôi. Nếu Tôi thuyết trình trước hàng triệu người vẫn có đủ tự tin hơn là hát bản đồng ca cùng số đông ! Tôi không bằng họ, và Tôi trân trọng họ ! Nhưng, Tôi cho…