img_0546

Bí quyết để hạnh phúc: Đừng quản chuyện của người khác và chuyện của ông Trời

Trong cuộc sống của chúng ta, không có gì ngoài ba việc: việc của bản thân – việc mà bản thân mình có thể thu xếp được; thứ hai là việc của người khác; thứ ba là việc của ông trời, chính là sự việc nằm ngoài phạm vi năng lực của chúng ta. Thế…