Nghệ thuật giáo dục con của người Do Thái: Tiềm năng của thiên tài được phát huy nhờ đâu?

Rất nhiều người quan niệm rằng, trẻ em trưởng thành tốt là vì có thiên bẩm tốt. Ngược lại, trẻ không thành công là do trẻ vốn sinh ra đã kém cỏi, chứ không phải do cha mẹ không hoàn thành thiên chức dạy dỗ con. Nhưng người Do Thái thì không cho là như…