Góp ý với Đảng Cộng Sản!

Có lẽ chưa bao giờ một Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam nào được chứng kiến một đất nước mà người dân thất vọng sâu sắc như hiện nay đối với sự cai trị của chế độ. Dù có muốn tô hồng hiện thực đến mức nào đi nữa, tôi nghĩ rằng những…

Biểu tình ở Quảng Bình

Trực tiếp ở đường quốc lộ .  Người dân kéo lên đường ngồi ko cho giao thông qua lại . Làm tới luôn . Để nhận đc lời giải thích hợp lí 😭😭😭  Dân nói : Trả lại biển xanh cho chúng tôi ! Trả lại tôm cá cho dân . … Nhìn xót xa…