Người thượng đẳng nói trí tuệ, trung đẳng nói sự tình, hạ đẳng nói thị phi

   Con người ta sống trên đời có thể phân thành ba loại: thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Chính cách suy nghĩ như thế nào sẽ quyết định tương lai bản thân trở thành người như thế ấy. Bạn là loại người nào? Câu hỏi nghe có vẻ khó chịu, nhưng bạn đã…

Tại sao nên đi du lịch nước ngoài?

   Một số người khi nghe các câu chuyện đi du lịch nước ngoài thường nói: Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng mình sẽ đi trong nước trước, khám phá hết trong nước rồi mới đi nước ngoài sau. Tương tự như vậy nhưng có người phản ứng mạnh mẽ hơn: Đúng là sính…

Người Việt Nam ta thiếu gì?

 Featured Image: All Free Photo Thời gian gần đây, có rất nhiều bài báo nói về Việt Nam và Singapore, về những quan điểm của ông Lý Quang Diệu và những so sánh, nhìn chung đều đặt ra một câu hỏi: Tại sao Việt Nam lại phải đi sau Singapore, trong khi chỉ vài mươi…