TRUNG QUỐC VỸ ĐẠI.

( Viết nhân ngày 17/2 lịch sử) Dù đang giữa ngày xuân mới nhưng xin được viết những dòng này để nhắc về một cái không được quên. . Những đề tài sát với cuộc chiến biên giới phía bắc, rồi Hoàng Sa, Trường Sa xin nhường lời cho các cây viết khác. Hôm nay…