Nga công bố: Covid-19 được lai tạo để thao túng bộ gen, nhắm vào một số chủng tộc và sắc tộc cụ thể

Các nghiên cứu khoa học, bộ gen lớn của coronavirus do Trung Quốc lai tạo ra có thời gian ủ bệnh dài, gây phù phổi nghiêm trọng, có khả năng tìm kiếm và t.ấn c.ông vào một số bộ gen đặc biệt dựa trên đặc điểm chủng tộc và sắc tộc… là những yếu tố…