Lý sự cùn của Trung Quốc

Tác giả: Nguyễn Hòa (QĐND) Việc Trung Quốc nói họ có những chứng cứ lịch sử với Tây Sa, Nam Sa thậm chí cả Trung Sa và Đông Sa có từ thời kỳ cổ đại, ngay từ thời kỳ trước Công nguyên, đối với tôi và nhiều học giả khác cũng như dư luận đã…

Trường Sa , Hoàng Sa Là Của Việt Nam

TRƯỜNG … Kỳ kháng chiến bao năm SA … trường đậm bóng ông cha ta nằm LÀ … đạn, là kiếm, dao găm CỦA … dân của nước chết đăm anh hào VIỆT … Nam mạnh mẽ ra sao NAM … Bắc – Trung đã dẹp bao quân thù CỚ … gì có mắt như…