Điều gì làm nước Mỹ khác biệt?

    Tác giả: Nick Adams, Prager University Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com   Xin chào, Là một người nước ngoài, tôi có một quan niệm đặc trưng khi nhìn nước Mỹ. Như một người bạn Mỹ đã nói với tôi: ”Đôi khi, phải có một người ở nước ngoài để nhắc cho chúng tôi…

Hình Thất Bại Để Thành Công Thực Sự

  Posted by Việt Anh : Quan điểm của bạn về thất bại là gì? Đó có phải là một kết thúc của cuộc sống, dừng lại ước mơ hay là những trải nghiệm đáng giá dẫn bạn tới gần thành công hơn?  Nếu quan điểm đầu tiên là suy nghĩ hiện tại của bạn thì…