Từ tham nhũng đến suy thoái đạo đức – vì kỷ cương không nghiêm.

VA-19. November 2013 Tình hình xã hội nhiều biểu hiện phức tạp có nguyên nhân tác động từ tình hình kinh tế rất rõ. Nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm cũng gồm vấn đề suy thoái kinh tế, tỷ lệ người thất nghiệp tăng cao, làm tăng đầu vào của tội phạm của xã…

Khi cái thùng nứt cũng biết… xấu hổ

Tác giả: Minh Phước VA : Khi cái thùng nứt cũng biết xấu hổ, còn lương tâm, phẩm cách con người có khi nứt… toác thì lại chả là “cái đinh gỉ gì”. Vì người nọ nhìn người kia mà… tham. Vì “cả làng nứt toác có mình em đâu” Con người không ai hoàn…

Người Việt ‘quen sống cùng tham nhũng’

Trên thế giới có nhiều định nghĩa, nhiều hình thức khác nhau về tham nhũng. Ở Việt nam, khái niệm tham nhũng được chỉ định cụ thể chủ thể là người lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực công để vụ lợi cá nhân. Hành vi tham nhũng biểu hiện trên…