Thế giới ảnh khỏa thân của Dương Quốc Định: Phương Đông huyền bí ( beauty of Vietnamese women )

Trong hàng nghìn năm qua, phương Đông luôn là một vùng đất bí ẩn và đầy quyến rũ, mời gọi những bước chân lữ hành lên đường khám phá…

Đó là vùng đất của những minh triết cổ xưa, những kho báu vô giá, và không thể thiếu những mỹ nhân mang vẻ đẹp chim sa cá lặn.

Cảm nhận điều này qua các tác phẩm do nghệ sĩ Dương Quốc Định thực hiện:

20140726-004058-2458774.jpg20140726-004058-2458917.jpg

20140726-004058-2458983.jpg

20140726-004058-2458842.jpg

20140726-004059-2459337.jpg

20140726-004058-2458694.jpg

20140726-004059-2459261.jpg

20140726-004059-2459186.jpg

20140726-004059-2459041.jpg

20140726-004059-2459558.jpg

20140726-004059-2459115.jpg

20140726-004059-2459405.jpg

20140726-004100-2460539.jpg

20140726-004059-2459486.jpg

20140726-004100-2460216.jpg

20140726-004059-2459633.jpg

20140726-004059-2459890.jpg

20140726-004059-2459705.jpg

20140726-004100-2460449.jpg

20140726-004100-2460329.jpg

20140726-004101-2461167.jpg

20140726-004100-2460959.jpg

20140726-004059-2459794.jpg

20140726-004101-2461051.jpg

20140726-004100-2460741.jpg

20140726-004100-2460850.jpg

20140726-004100-2460113.jpg

20140726-004101-2461536.jpg

20140726-004100-2460640.jpg

20140726-004059-2459999.jpg

20140726-004101-2461408.jpg

20140726-004101-2461295.jpg