Khi “liệt sĩ trở về” muốn tự tử!

20131214-093825.jpg

Khi “liệt sĩ trở về” muốn tự tử!
VA : Thủ tục làm người còn sống” của một cựu binh làm nhiệm vụ vì non sông gấm vóc mà còn khó thế – đủ biết các thủ tục “hành là chính” khác nó chông gai đến mức nào! Tự hỏi: Không lẽ chúng ta cứ chấp nhận chung sống với sự rầy rà vô cảm đó mãi ư? (Đỗ Doãn Hoàng)

Một câu chuyện cay đắng. Mới hiểu người ta định nghĩa, nền hành chính là “Hành dân là chính”