TRUNG QUỐC VỸ ĐẠI.

( Viết nhân ngày 17/2 lịch sử) Dù đang giữa ngày xuân mới nhưng xin được viết những dòng này để nhắc về một cái không được quên. . Những đề tài sát với cuộc chiến biên giới phía bắc, rồi Hoàng Sa, Trường Sa xin nhường lời cho các cây viết khác. Hôm nay…

Gái Sài Gòn , Gái Hà Nội

1. Gái Sài Gòn thích trai dễ thương. Gái Hà Nội thích trai đẹp. 2. Gái Hà Nội thích lúc già sẽ giàu. Gái Sài Gòn thích lúc già sẽ trẻ lại. 3. Gái Sài Gòn chia tay bạn trai thì khóc. Gái Hà Nội chia tay bạn trai thì cười. 4. Gái Hà Nội…