2014: Khởi đầu cao trào nói thật

Tác giả: Lê Doãn Hợp VA : Mục đích thì tốt, nhưng đọc cái title mình thấy buồn cười. Có cao trào tất có thoái trào. Một xã hội phải mở cao trào nói thật, xã hội đó có nguy cơ lắm. Vấn đề vì sao người ta quen nói dối, thì phải nhìn vào…