Biểu tình ở Quảng Bình

Trực tiếp ở đường quốc lộ .  Người dân kéo lên đường ngồi ko cho giao thông qua lại . Làm tới luôn . Để nhận đc lời giải thích hợp lí 😭😭😭  Dân nói : Trả lại biển xanh cho chúng tôi ! Trả lại tôm cá cho dân . … Nhìn xót xa…