Sự lạnh nhạt của người là tấm gương phản chiếu bản thân

   Nhiều khi, không phải người khác coi thường bạn, gây khó dễ cho bạn, mà là do bạn quá tệ, khiến người ta không hài lòng. Vậy nên, thái độ của người khác chính là tấm gương phản chiếu chính bản thân bạn. Một người địa chủ giàu có gặp một người nghèo, người…