20 câu nói của Stalin, một trong những thần tượng của Hồ Chí Min

Thanh Niên Tự Do

1. Một cái chết là một bi kịch, một triệu cái chết là một con số.

2. Những người đi bầu chẳng quyết định được gì. Những người đếm phiếu bầu mới có quyền quyết định.

3. Ý tưởng còn lợi hại hơn cả súng đạn. Chúng ta không cho nhân dân sở hữu súng, tại tao chúng ta lại cho phép họ sở hữu ý tưởng?

4. Giáo dục là một loại vũ khí, tầm ảnh hưởng của nólệ thuộc vào ngườicầm nó trong tay và người nó nhắm tới.

5. Lịch sử đã chứng minh rằng chẳng có quân lực nào là bất bại cả.

6. Anh hùng không làm nên lịch sử, lịch sử mới làm nên anh hùng.

7. Tôi chỉ tin vào một thứ, sức mạnh của lòng quyết tâm của con người.

8. Cái chết là giải pháp cho mọi vấn đề. Không…

Xem bài viết gốc 386 từ nữa