NGHE CHA DẠY CON GÁI

Bài viết gốc Thanh Niên Tự Do:
Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn…