7 nguyên tắc vàng giúp cha mẹ dạy con thành nhân tài

Thanh Niên Tự Do

Đúc rút kinh nghiệm từ những bài học giáo dục con cái thành công xưa nay, bài viết hy vọng sẽ góp phần giúp các bậc cha mẹ trong việc giáo dục gia đình. Hy vọng các bậc cha mẹ đều có thể nuôi dạy tốt con em mình để trở thành những nhân tài cho quốc gia, cho xã hội.

1. Những việc dạy trẻ nên làm, cha mẹ tự mình phải làm trước

Hiệu quả của giáo dục lấy mình làm gương là rất to lớn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy nhiều thói quen xấu của trẻ em là học từ cha mẹ. Chúng ta thử nghĩ xem, một phụ huynh làm bất kỳ việc gì cũng vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, con cái họ nhất định cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ. Ngược lại nếu một đứa trẻ sống trong một gia đình…

Xem bài viết gốc 1 387 từ nữa