Nỗi đau

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên Hai ta qua ngàn trùng cây số Không có được chân trời, góc bể Không có những ngọt ngào nhân thế Cũng đã đi cuối bãi đầu non Có dòng sông nước đỏ màu son Có thuyền tình đằm say bến đậu Có hoa gạo bùng bùng lửa cháy…

Bất ổn kinh tế và bất an xã hội

Tác giả: Vũ Thành Tự Anh (Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright) VA : Đầu năm không nên nói chuyện đau đầu, vả lại một bài viết về kinh tế xã hội có vẻ như hơi xa lạ với trang Học Thế Nào, tuy nhiên bài viết này của TS Vũ Thành Tự Anh…