Tính xấu của người Việt

Nhà nghiên cứu văn hóa đồng thời là nhà văn, nhà báo, nhà thơ Giang Quân cho rằng: “Cái nhìn của người Việt hay tủn mủn, tầm nhìn không được xa, thành ra lúc nào cũng chỉ nghĩ tới đoạn đường ngắn…” Cái nhìn của người Việt hay tủn mủn Xây dựng đô thị, quy…

GS Trần Lâm Biền nói gì về “tinh thần đoàn kết của người Việt”?

Nói đến điểm mạnh-yếu của người Việt trên con đường hội nhập GS Trần Lâm Biền cho rằng: “Tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất của người Việt, giúp người Việt giữ và xây dựng đất nước bao đời nay…”. Thời chiến: Người Việt tồn tại và chiến thắng nhờ sức mạnh…

Moscow không cần động binh

Hắng ngàn người Crimea thân Nga tiến về thủ phủ Simferopol Courtesy of news.nationalgeographic.com Khoảng 60 người võ trang chiếm cứ tòa nhà Quốc hội Cộng hòa tự trị Crimea. Nhóm vũ trang hầu hết là người sắc tộc Nga kéo cờ Liên Bang Nga lên cột cờ Quốc hội Crimea. Chừng 100 cảnh sát…