Cuộc sống thực của người Việt ở Hoa Kỳ

Nhiều người Việt tò mò muốn tìm hiểu về cuộc sống thực của những Việt kiều tại Hoa Kỳ như thế nào. Xin giới thiệu tư liệu của TS Nguyễn Đình Thắng về chuyện này. Tòa soạn đặt lại tiêu đề và biên tập lại cho phù hợp với khuôn khổ bài báo. Theo kết…