14 Điều Dạy Của Đức Phật

   1/ Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình 2/ Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá 3/ Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại 4/ Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị 5/ Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh…