Biên giới tháng 2 năm 1979

Tác giả: Hoàng Phương- Ảnh: Trần Mạnh Thường Vết thương đau của dân tộc Việt chưa bao giờ lành, lại nhức nhối và rướm máu mỗi khi đến ngày 17/2. Càng đau khi hiểm họa xâm lăng bằng đủ mọi con đường đã hiển hiện trong đời sống này, và bọn Việt gian, Hán gian…