CÔNG VIỆC CỦA BS ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN ĐỂ TRỢ THỞ CHO BN COVID NẶNG TRONG PHÒNG ICU QUÁ NGUY HIỂM KHÁC NÀO ĐỨNG CẠNH LÒ HẠT NHÂN…

Mỗi khi Cory Deburghgraeve vào khu hồi sức tích cực để đặt ống nội khí quản, anh tự nhắc bản thân anh có thể là người cuối cùng bệnh nhân gặp. Cho đến vài tuần trước, Deburghgraeve là bác sĩ gây mê tại bệnh viện thuộc Đại học Illinois-Chicago, chủ yếu cho các ca đẻ…