Dân nghèo tại ai? – Một câu chuyện giải thích vì sao Việt Nam “không chịu phát triển”

Hôm nay Rita hẹn với một chị để bàn công việc liên quan đến dự án nông trại sắp tới của mình. Chị là dân kinh doanh, đầu tư bất động sản nhưng kiêm luôn nghề ca sĩ. Hai chị em ngồi trao đổi một hồi, thì cũng đụng tới vấn đề “chính chị chính…