Khi đồng tiền chỉ còn một mặt

Tác giả: CanhCo (Blog RFA) Ở đâu cũng vậy thôi. Người có năm bẩy loại người. Luật sư có năm bẩy loại luật sư. Có người bênh vực người nghèo. Có người bênh vực kẻ có tiền.    “Có thể khởi tố hình sự nếu “giật dây” tẩy chay sản phẩm của doanh nghiệp”. .Là…