Thừa mứa, lãng phí không phải là biểu hiệu của một đất nước văn minh và phát triển

“Đây không phải là dấu hiệu phát triển, xã hội phương Tây họ cũng phát triển nhưng mà họ ăn vừa đủ, cho nên ăn với người phương Tây rất giản dị, không bao giờ bỏ phí. Khác hẳn người Việt, ăn không hết thì mang bỏ đi”.   Phỏng vấn GS Ngô Đức Thịnh –…

Thừa mứa, lãng phí không phải là biểu hiệu của một đất nước văn minh và phát triển

Đây không phải là dấu hiệu phát triển, xã hội phương Tây họ cũng phát triển nhưng mà họ ăn vừa đủ, cho nên ăn với người phương Tây rất giản dị, không bao giờ bỏ phí. Khác hẳn người Việt, ăn không hết thì mang bỏ đi”. ” Phỏng vấn GS Ngô Đức Thịnh…