Lòng tốt là một vòng tuần hoàn, gieo mầm những hạt giống tốt đẹp cho thế hệ mai sau

Một buổi chiều nọ vào hơn 100 năm trước, tại một cánh đồng ở miền quê nước Anh, có một người nông dân nghèo đang trồng trọt. Bỗng nhiên ông nghe thấy xa xa có tiếng kêu cứu, thì ra là một cậu bé không may bị rơi xuống nước. Người nông dân không hề…