Nước Đức thanh bình những năm 1900

“Germany around 1900” là tên cuốn sách ảnh tập hợp những bức hình, bưu thiếp có từ khoảng năm 1900 về một nước Đức thanh bình trước thế chiến thứ 2. “Germany around 1900” là tác phẩm của Marc Walter, Sabine Arque và Karin Lelonek. Marc Walter làm thiết kế đồ họa, sưu tầm và…