DÒNG XOÁY

LÝ THỊ MINH CHÂU Chẳng cần bão lũ hay nước dâng thì đoạn sông ấy cũng vô cùng nguy hiểm bởi xoáy nước hung hãn do dòng chảy bị gãy khúc. Theo thời gian, nhiều căn nhà đứng chỏng chơ trên mé sông này đã theo bà thuỷ về chốn vô cùng, gây nên cảnh…