Dành Cho Người Cao Tuổi Trong Mùa Đông

Người cao tuổi trong mùa thu-đông cần phải coi trọng giữ ấm ở sáu vị trí ‏ ‏Song song với nhiệt đô ngoài trời ngày một giảm xuống, những người cao tuổi thể chất suy yếu rất dễ bị tấn công của hàn khí và tà khí. Do vậy, sau khi bước vào mùa cuối…