Việt Nam phản đối Canada về “luật 30/4 “

  Việt Nam triệu Đại sứ Canada tại Việt Nam để phản đối Canada thông qua đạo luật S-219 xem ngày 30/4 là “Ngày hành trình tìm tự do”. Hôm 22/4, dự luật này được chính phủ Canada công nhận. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 24/4 nói đây là đạo luật “hoàn toàn sai…