Sự Đấu Tranh

  Posted by Việt Anh : Đôi khi, sự đấu tranh là những gì chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ chẳng mạnh mẽ như chúng ta có thể đâu… Bạn nghĩ mà xem: – Bạn cần sức mạnh, và cuộc sống đặt…