Con gái ông Lê Duẩn

(Hồi ký của Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Viktor Maslov) I. Có lẽ mọi chuyện đã không trở nên quá phức tạp, nếu như tôi biết được ngay từ đầu Lê Vũ Anh là con gái của ai. Khi sự thật được làm sáng tỏ thì đã muộn quá rồi. Tôi đã…