DONALD TRUMP – NƯỚC MỸ NHÌN TỪ BÊN TRONG – Kỳ 1: Tôi sẽ khiến nước Mỹ hùng mạnh trở lại

Tác giả: DONALD TRUMP – Đỗ Trí Vương dịch . Donald Trump – nước Mỹ nhìn từ bên trong (Crippled America – How to make America great again) là cuốn sách do ông Donald Trump viết như một cương lĩnh tranh cử và cũng là những kế hoạch để “sửa lại” nước Mỹ. Tôi sẽ…