TỪ HAI CUỘC TRỞ VỀ.

Vụ Đồng Tâm tạm khép lại (hay còn tiếp diễn kiểu gì đó) thì có hai cuộc trở về sẽ đi vào lịch sử. Cuộc trở về thứ nhất là của anh em CSCĐ bị bắt giữ. Các anh sẽ đem theo niềm vui khôn tả khi tiệm cận với Nhân Dân ở một bình…