‘Tại sao các dòng sông không chảy theo đường thẳng?’ và câu trả lời thức tỉnh nhiều người!

Trong một giờ học, vị thiền sư mở một tấm bản đồ ra và hỏi các học viên: ‘Các bạn hãy nhìn xem, những dòng sông trên bản đồ này có đặc điểm gì?’ Các học viên trả lời: ‘Tất cả đều không chảy thẳng theo một đường mà chảy quanh co, gấp khúc.’ ‘Tại…